สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

จ่ายตรงเงินเดือนตรงเงินเดือนครู สพฐ.มีผลบังคับใช้แล้ว

จ่ายตรงเงินเดือนตรงเงินเดือนครู สพฐ.มีผลบังคับใช้แล้ว

สิ้นเดือนมกราคมระบบจ่ายตรงเงินเดือนครู บุคลากร สพฐ. มีผล มกราคม 2560

more »

“พนักงานราชการ ลูกจ้าง”ลาออกได้อะไรจากราชการ

“พนักงานราชการ ลูกจ้าง”ลาออกได้อะไรจากราชการ

“พนักงานราชการลูกจ้างชั่วคราว” อยู่หรือออกไป แล้วได้อะไรจากราชการ

more »

“ข้าราชการ”เกษียณแล้วได้อะไรจากราชการ

“ข้าราชการ”เกษียณแล้วได้อะไรจากราชการ

สิทธิประโยชน์ที่ข้าราชการได้รับจากราชการเมื่อเกษียณอายุราชการ

more »

“ลูกจ้างประจำ” เกษียณแล้วได้อะไรจากราชการ

“ลูกจ้างประจำ” เกษียณแล้วได้อะไรจากราชการ

สิทธิประโยชน์ที่ได้จากราชการของลูกจ้างประจำเกษียณอายุราชการ

more »

ระบบบำเหน็จบำนาญของราชการไทย

ระบบบำเหน็จบำนาญของราชการไทย

ต้องรับราชการกี่ปีจึงจะมีสิทธิ์กินบำนาญไปจนตาย

more »

เวลาทวีคูณสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เวลาทวีคูณสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เวลาทวีคูณประโยชน์ต่อข้าราชการครูแค่ไหน อย่างไร

more »

สิทธิ์ในเงินบำเหน็จดำรงชีพ บำเหน็จตกทอด เงินช่วยพิเศษ

สิทธิ์ในเงินบำเหน็จดำรงชีพ บำเหน็จตกทอด เงินช่วยพิเศษ

สิทธิ์ในเงินบำเหน็จดำรงชีพ บำเหน็จตกทอด และเงินช่วยพิเศษ 3 เดือน

more »

สิทธิ์ในการรับเงินสงเคราะห์ครอบครัวกรณีสมาชิก ช.พ.ส.

สิทธิ์ในการรับเงินสงเคราะห์ครอบครัวกรณีสมาชิก ช.พ.ส.

สิทธิ์ในการรับเงินสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก ช.พ.ส. ที่ถึงแก่กรรม

more »

สิทธิ์ในการรับเงินสงเคราะห์ครอบครัวกรณีสมาชิก ช.พ.ค.

สิทธิ์ในการรับเงินสงเคราะห์ครอบครัวกรณีสมาชิก ช.พ.ค.

สิทธิ์ในการรับเงินสงเคราะห์ครอบครัวกรณีสมาชิก ช.พ.ค. เสียชีวิต

more »