ทักษะและสมรรถนะวิชาชีพ

เทคนิคที่ใช้ในการสร้าง PLC

เทคนิคที่ใช้ในการสร้าง PLC

เทคนิคที่ใช้ในการสร้างชุมชนแห่งการเรียนทางรู้วิชาชีพ (PLC)

more »

PLC คืออะไรสำคัญอย่างไร

PLC คืออะไรสำคัญอย่างไร

Professional Learning Community (PLC) หรือ ชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ

more »

10 สัมฤทธิผลตัววัดกึ๋นผู้บริหารสถานศึกษามือใหม่

10 สัมฤทธิผลตัววัดกึ๋นผู้บริหารสถานศึกษามือใหม่

10 สัมฤทธิผล ตัววัดกึ๋นผู้บริหารมือใหม่ จะได้ไปต่อหรือถอย

more »

ผู้บริหารโรงเรียน 4.0 พลังขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษา

ผู้บริหารโรงเรียน 4.0 พลังขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษา

สมรรถนะผู้อำนวยการโรงเรียน 4.0 พลังขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษา

more »