Article Professional Development Skills
Article About Welfare-Interest
Article About Education Administration

PROFESSIONAL

เทคนิคที่ใช้ในการสร้าง PLC

เทคนิคที่ใช้ในการสร้าง PLC

เทคนิคที่ใช้ในการสร้างชุมชนแห่งการเรียนทางรู้วิชาชีพ (PLC)

more »

PLC คืออะไร? สำคัญอย่างไร?”

PLC คืออะไร? สำคัญอย่างไร?”

Professional Learning Community (PLC) หรือ ชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ

more »

10 สัมฤทธิผล ตัววัดกึ๋นผู้บริหารสถานศึกษามือใหม่

10 สัมฤทธิผล ตัววัดกึ๋นผู้บริหารสถานศึกษามือใหม่

10 สัมฤทธิผล ตัววัดกึ๋นผู้บริหารมือใหม่ จะได้ไปต่อหรือถอย

more »

ผู้บริหารโรงเรียน 4.0 พลังขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษา

ผู้บริหารโรงเรียน 4.0 พลังขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษา

สมรรถนะผู้อำนวยการโรงเรียน 4.0 พลังขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษา

more »

สมรรถนะสำคัญไฉน ทำไมต้องสอบ 2

สมรรถนะสำคัญไฉน ทำไมต้องสอบ 2

สมรรถนะสำคัญไฉน จะเป็นผู้บริหารฯ ทำไมต้องสอบ ตอน 2

more »

สมรรถนะสำคัญไฉน ทำไมต้องสอบ 1

สมรรถนะสำคัญไฉน ทำไมต้องสอบ 1

สมรรถนะสำคัญไฉน จะเป็นผู้บริหารฯ ทำไมต้องสอบ ตอน 1

more »

ตอบสัมภาษณ์อย่างไร..ทำคะแนนใกล้ 50

ตอบสัมภาษณ์อย่างไร..ทำคะแนนใกล้ 50

เทคนิคการเตรียมตัวสัมภาษณ์ในการสอบเป็น"ครูผู้ช่วย"

more »

ใครจะเป็นผู้ตัดสิทธิ์สมัครสอบครูผู้ช่วยหลายแห่ง

ใครจะเป็นผู้ตัดสิทธิ์สมัครสอบครูผู้ช่วยหลายแห่ง

อำนาจในการตัดสิทธิ์ผู้สอบครูผู้ช่วยกรณีสมัครหลายแห่ง

more »

3 ด่านสำคัญที่จะฟันฝ่าไปสู่ ”ครูผู้ช่วย” ดั่งใจหวัง

3 ด่านสำคัญที่จะฟันฝ่าไปสู่ ”ครูผู้ช่วย” ดั่งใจหวัง

สามเงื่อนไขหลักที่ส่งผลให้ได้สอบบรรจุและได้เป็นครูผู้ช่วย

more »

เทคนิคการเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการสอบแข่งขัน 2

เทคนิคการเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการสอบแข่งขัน 2

เทคนิคการเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการสอบแข่งขัน(ครูผู้ช่วย) ตอนที่ 2

more »

เทคนิคการเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการสอบแข่งขัน 1

เทคนิคการเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการสอบแข่งขัน 1

เทคนิคการเตรียมตัวเพื่อให้มีความพร้อมสำหรับการสอบ(ครูผู้ช่วย) ตอน 1

more »

วิธีก้าวข้ามข้อขัดขวางสู่เป้าหมายการสอบได้

วิธีก้าวข้ามข้อขัดขวางสู่เป้าหมายการสอบได้

แนวทางแก้ปัญหาที่เป็นหนทางไปสู่ความสำเร็จของนักสอบ

more »