หลักสูตรการเขียนวิสัยทัศน์และแนวทางพัฒนางาน หน่วยงานหรือสถานศึกษา

 หลักสูตรการเขียนวิสัยทัศน์และแนวทางพัฒนางาน หน่วยงานหรือสถานศึกษา

"เขียนอย่างไรให้แต้มต่อ"

          -ไม่มีการอบรมหลักสูตรนี้ในขณะนี้-