ชุดเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อพัฒนาสมรรถนะทางการบริหารสำหรับผู้บริหารการศึกษา

  ชุดเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อพัฒนาสมรรถนะทางการบริหารสำหรับผู้บริหารการศึกษา

(สินค้ามีจำหน่าย)

 

 

เป็นชุดเอกสารใช้ศึกษาด้วยตนเอง เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการบริหารการศึกษา (มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะเชิงมโนทัศน์ด้านการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา) สำหรับผู้บริหารการศึกษา  ยังประโยชน์ใช้ในการเตรียมสอบคัดเลือกเป็นผู้บริหารการศึกษาสำหรับผู้สนใจได้ เอกสารจัดทำลักษณะถ่ายเอกสารหน้าเดียว ปกสี สันปกติดแล็กซิน ความหนา จำนวน 270 หน้า เนื้อหาประกอบด้วย 9 หน่วยเรียนรู้ 56 จุดประสงค์ย่อย  ดังรายละเอียดตามสารบัญด้านล่าง

 

จำหน่ายในราคาชุดละ 500 บาท รวมค่าส่งแบบ EMS แล้ว  (มีแผ่นดีวีดีข้อมูลประกอบแต่ละหน่วยการเรียนรู้ พร้อมด้วยตัวอย่างการเขียนวิสัยทัศน์และแนวทางพัฒนาเขตพื้นที่การศึกษา)

 

 สนใจคลิกรายละเอียดวิธีการสั่งซื้อ ชำระเงินและการส่งของ