ชุดเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อพัฒนาสมรรถนะทางการบริหารสำหรับผู้บริหารการศึกษา

  ชุดเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อพัฒนาสมรรถนะทางการบริหารสำหรับผู้บริหารการศึกษา

(สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา)

 

 

เป็นชุดเอกสารใช้ศึกษาด้วยตนเอง เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการบริหารการศึกษา (มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะเชิงมโนทัศน์ด้านการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา) สำหรับผู้บริหารการศึกษา  ยังประโยชน์ใช้ในการเตรียมสอบคัดเลือกเป็นผู้บริหารการศึกษาสำหรับผู้สนใจได้ เอกสารจัดทำลักษณะถ่ายเอกสารหน้าเดียว ปกสี สันปกติดแล็กซิน ความหนา จำนวน 270 หน้า เนื้อหาประกอบด้วย 9 หน่วยเรียนรู้ 56 จุดประสงค์ย่อย  ดังรายละเอียดตามสารบัญด้านล่าง

 

จำหน่ายคู่กับ DVD  ที่บรรจุข้อมูลอ้างอิงประกอบแต่ละหน่วยเรียนรู้ ในหน่วยสุดท้ายมีตัวอย่างการเขียนวิสัยทัศน์และแนวทางพัฒนาเขตพื้นที่การศึกษา  มีคู่มือปฏิบัติงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกกลุ่มในสำนักงานฯ นอกจากนั้นยังได้รวบรวมกฎหมายสำหรับปฏิบัติงาน และตามหลักสูตรการสรรหาผู้บริหารการศึกษาตามที่กำหนดไว้ทุกฉบับ

 

จำหน่ายเป็นชุดในราคา ชุดละ 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งราคานี้รวมค่าส่งแบบ EMS ไว้แล้ว หากสนใจท่านสามารถคลิกดูรายละเอียดการสั่งซื้อและการชำระเงินได้

คลิกรายละเอียดการสั่งซื้อและการชำระเงินที่นี่