มวลสรรพสิ่งย่อมมีที่ไปและที่มา

 

เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป...
เช้า สาย บ่าย เย็น ...
เกิด แก่ เจ็บ ตาย...
ร่ำเรียน มีงานทำ เติบโต เกษียณ...
... สิ่งนี้...เป็นอนิจจัง ความจริง...ที่แน่นอน...
มวลสรรพสิ่งทั้งหลายย่อมมีที่ไปที่มา...
ทุกเรื่องราวย่อมมีต้น สาย ปลาย เหตุ...
หล่อ...สวย...รวย..เทพ...ย่อมมีที่มา....
... นั้นคือ...ทุกผลที่เกิด...ย่อมมาจากเหตุ...
มีหนึ่ง...สอง...สาม...สี่....
มีต้นน้ำ...กลางน้ำ...ปลายน้ำ...
มี Plan….Do…Chek…Act...
… นั้นคือ ทุกเรื่องราว ต้องมีจุดเริ่มต้น ดำเนินไป และสิ้นสุด...ฉันใด
… "Dr.borworn" และ สอบได้ไม่ง้อติว page ที่ผมทำขึ้น ย่อมมีที่มา แนวทางที่จะดำเนินไป และปิดมันซ่ะ..ในเวลาอันสมควร...ก็ฉันนั้น.....

ติดตามตอนต่อไป

แรงจูงใจพลังมหัศจรรย์.…เป็นเหตุและเป็นผลที่เกื้อหนุนกัน
ความอยากที่โหยหวน.....ความสุขบนความสุขที่พึงปรารถนา
มวลกัลยาณมิตร......คนสอบที่ใฝ่ฝันความสำเร็จ

How to make .....นั้นซิ
... ต้องตามมา.......
... อย่าลืมกดถูกใจ Page ขวามือ นะครับ หากอยากเห็นโพสต์ผมก่อนเพื่อน คลิกปุ่มถูกใจ ไปเลือกเห็นโพสต์ก่อน
และกดแชร์ไอคอนด้านบน นะครับ...

‪   สอบได้ไม่ง้อติว‬ Dr.borworn

ความเห็นของผู้ชม