บทความเกี่ยวกับทักษะและสมรรถนะวิชาชีพทางการศึกษา
บทความเกี่ยวกับสวัสดิการและสิทธิประโยชน์บุคลากรภาครัฐ
บทความเกี่ยวกับกฎหมายและการบริหารจัดการศึกษา
บทความที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความรู้เข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย การบริหารจัดการศึกษา การพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา สวัสดิการสิทธิประโยชน์ของข้าราชการครู และบุคลากรภาครัฐ เขียนโดย ดร.บวร เทศารินทร์ ไม่สงวนลิขสิทธิ์

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

จ่ายตรงเงินเดือนตรงเงินเดือนครู สพฐ.มีผลบังคับใช้แล้ว

จ่ายตรงเงินเดือนตรงเงินเดือนครู สพฐ.มีผลบังคับใช้แล้ว

สิ้นเดือนมกราคมระบบจ่ายตรงเงินเดือนครู บุคลากร สพฐ. มีผล มกราคม 2560

more »

“พนักงานราชการ ลูกจ้าง”ลาออกได้อะไรจากราชการ

“พนักงานราชการ ลูกจ้าง”ลาออกได้อะไรจากราชการ

“พนักงานราชการลูกจ้างชั่วคราว” อยู่หรือออกไป แล้วได้อะไรจากราชการ

more »

“ข้าราชการ”เกษียณแล้วได้อะไรจากราชการ

“ข้าราชการ”เกษียณแล้วได้อะไรจากราชการ

สิทธิประโยชน์ที่ข้าราชการได้รับจากราชการเมื่อเกษียณอายุราชการ

more »

กฎหมายและการบริหารจัดการ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

more »

ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ

ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ

ศาลทุจริตฯกลไกป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯในราชการ

more »

ประเทศไทย 4.0 โมเดลเศรษฐกิจใหม่

ประเทศไทย 4.0 โมเดลเศรษฐกิจใหม่

ไทยแลนด์ 4.0 โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจใหม่ของไทย

more »

ทักษะและสมรรถนะวิชาชีพ